ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 01/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής των ηλεκτρικών ρολών σε χώρους του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 633/7021 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α., έως 11/11/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή των ηλεκτρικών ρολών στους χώρους , όπως ακριβώς αναφέρονται στο υπ’αριθμ. 633/7021 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε και συγκεκριμένα:

1.Φυλάκιο κεντρικής πύλης 1.

2. Αποθήκη αθλητκού υλικού 1.

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητη η επίσκεψη (κατόπιν ραντεβού) στο χώρο ώστε να λάβουν γνώση του έργου .

Σημ.: Απαιτείται η επίσκεψη των ενδιαφερόμενων κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία ( τηλ. 2106834773)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 11/11/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 633/7021.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ