ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 25/07/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτέλεσης εργασιών για το κλείσιμο ανοίγματος στο δάπεδο του εργαστηρίου Εργοφυσιολογίας του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 409/5697 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 5/08/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε εργασίες για το κλείσιμο ανοίγματος δαπέδου στο εργαστήριο Εργοφυσιολογίας του ΕΚΑΕ. Το άνοιγμα έχει σήμα σκάφης με διαστάσεις 300Χ150εκ.και βάθος 60εκ. Προτεινόμενη λύση: Το άνοιγμα θα καλυφθεί από φελιζόλ κατάλληλης αντοχής μέχρι ύψος 50εκ. από τον πυθμένα και το υπόλοιπο τμήμα (10εκ.) θα καλυφθεί από μπερόν οπλισμένο με πλέγμα. Τέλος το διαμορφωμένο τμήμα θα καλυφθεί με πλαστικό δάπεδο όμοιο με το υπάρχον, στο χώρο. ΣΗΜ.: Η επίσκεψη στο χώρο, κρίνεται απαραίτητη για την κατάθεση της προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 5/08/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 409/5697.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ