ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004346632

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 26/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής τζαμαρίας στην reception της εγκατάστασης Αντισφαίρισης στο Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 239/5675 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 02/06/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή της σπασμένης τζαμαρίας στην reception της εγκατάστασης Αντισφαίρισης (Τένις) και συγκεκριμένα :

  1. Επισκευή του σκελετού αλουμινίου της τζαμαρίας.
  2. Αντικατάσταση των δύο σπασμένων διπλών τζαμιών πάχους 5mm και διαστάσεων α) 2,30Χ1,20 και β) 2,30Χ2,60

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 239/5675 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 25/05/2016 .-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 02/06/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 239/5675.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ