ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 11/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισκευής UPS στο εργαστήριο DOPING στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 238/5338 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 25/05/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή UPS στο εργαστήριο DOPING και συγκεκριμένα:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΣΤΟ UPS PX4 300KVA ΤΗΣ ABB. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

  • ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 620 mc/h (13 τεμ.)
  • DC BANK (1 σετ.)
  • AC BANK. (1 σετ.)

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ UPS ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

1

ΕΡΓΟ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/05/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 238/5338.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ