ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/05/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ( προμήθεια υλικών και εργασίες τοποθέτησης) συστήματος πυρανίχνευσης στο Κτίριο του Ντόπινγκ, σύμφωνα με την αριθμ. 417/6807 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 05/06/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

 

Επισκευή ( προμήθεια υλικών και εργασίες τοποθέτησης) συστήματος πυρανίχνευσης στο Κτίριο του Ντόπινγκ

PANEL FIRE EXTINGUISHINE, 2 ZONE της TYCO ( 1 τεμάχιο )

-Πυροκροτητής ( Γερμανία ) 1 τεμάχιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά :Area of Usage:Generation of Gass Pressure

Functional Temperature Range: -30ºC to +60ºC

Storage Temperature: -30ºC to +60ºC ( dry storage )

Shelf life: 3 Years

Screw Body Material:CuZn40Pb2 Nickle Plated

Net Explosive Mass:0,05g

Reliability :0,9999 at 95% Confidence Level

Waterproof : Protected according to EN 60529 IPX7(Protected against temporary submersion)

Voltage Range: 12 – 24 V( max. 60V)

Electrostatic Safety

Voltage:<25 KV

Capacitane:< 500pf/5ΚΩ

Bridge Resistanse: 1,4 – 1,7 Ω

Measurement Current: <10mA

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 417/6807.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ