ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/05/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ( προμήθεια υλικών και εργασίες τοποθέτησης) συστήματος πυρανίχνευσης Κεντρικού Σταδίου, σύμφωνα με την αριθμ. 415/6806 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 05/06/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

 

Επισκευή ( προμήθεια υλικών και εργασίες τοποθέτησης) συστήματος πυρανίχνευσης Κεντρικού Σταδίου ( 4 τεμάχια )

Modules MINERVA SNM800

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 415/6806.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ