ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

Αριθμ.Πρωτ.: 273/9460

ΑΔΑ: ΒΙΗΤ469Η3Π-10Δ

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΑΔΑΜ:14PROC001992934

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ενζύμων, για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9460 έως 07.05.14)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια στο εργαστήριο του DOPING :

 

  • 7x25mL β-GLUCURONIDASE arylsulfotase from Helix Pomatia.

Η προμήθεια αφορά την Ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση τους, θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ σταδιακά σε ένα χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.05.14.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 273/9460

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ