ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 31/01/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. (εισ. 83/12469, εως 07.02.2013.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

Την κατασκευή και Διαμόρφωση χώρου γραφείου στο κεντρικό Στάδιο, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών.

  • Μεταφορά χωρίσματος από γυψοσανίδα (σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο και τις υποδείξεις της υπηρεσίας), διαστάσεων 5,60mX2,90m. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνει η μεταφορά, θα γίνει κατασκευή νεου χωρίσματος ομοι με το υπάρχον το οποίο θα αποξηλωθεί.
  • Κατασκευή συμπληρωματικού χωρίσματος διαστάσεων 1,00mX2,90m.
  • Ελαιοχρωματισμός του χωρίσματος και όλου του γραφειακού χωρου που θα διαμορφωθεί.
  • Αποκατάσταση του δαπέδου στα σημεία του παλαιού χωρίσματος.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 07.02.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 83/12469 .

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6868773.

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ