ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι,  31/01/2013

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών (Εισ.77/8898 , έως  και τις 7-2-2013).

 

 

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

 

  1. Ενός (1) φωτοκυττάρου αυτόματης πόρτας για ανελκυστήρα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως  και τις 7-2-2013.

 

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του εισηγητικού σημειώματος 77/8898.

 

Πληροφορίες στο  τηλ. 210-6834762

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ