ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 05.02.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ στις Μεταλλικές Γρίλιες και στις  Μεταλλικές Θύρες στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. (εισ. 95/12470, εως 13.02.2013).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

    Την Συντήρηση στις Μεταλλικές Γρίλιες και στις Μεταλλικές Πόρτε του Μηχανοστασίου των κλιματιστικών του κεντρικού Σταδίου, επιφάνειας 80m2, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών.

  • Τρίψιμο και Καθαρισμός των επιφανειών.
  • Εφαρμογή εποξειδικού ασταριού.
  • Τελική βαφή με χρώμα όμοιο με το υπάρχον.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως  τις 07.02.2013.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 95/12470 .

Πληροφορίες στα  τηλ. 210-6868773.

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ