ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14/2/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή αεροσυμπιεστή (εισ. 27/3769, έως τις 20/02/2013).

 

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

 

Την επισκευή αεροσυμπιεστή TOROS LT100 HP3 του τμήματος DOPING του ΟΑΚΑ.

 

Η προσφορά θα γίνει κατόπιν αυτοψίας του προβλήματος του μηχανήματος στον τμήμα του Doping

 

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 20-02-2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 27/3769.

 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6868075

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ