ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 30/8/2012

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών (εισ. 147/10482, έως τις 28/02/2013).

 

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

  • Ταινίες σήμανσης άσπρο – κόκκινο (10 τεμ.)
  • Δεματικά διαφόρων διαστάσεων (10 πακέτα)
  • Σχοινί για ιστούς σημαίας (10 κιλά)
  • Σπρεϊ αντισκουριακά (10 τεμ.)
  • Γράσο για κλειδαριές σε σπρεϊ (3 τεμ.)
  • Σύρμα ανοξείδωτο χονδρό (1 κουλούρα)
  • Ταμπελάκια για κλειδιά (300 τεμ.)
  • Ροδάκια πάγκων (10 τεμ.)

 

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 28-02-2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 147/10482.

 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6834569..

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ