ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 30/8/2012

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών (εισ. 150/10485, έως τις 28/02/2013).

 

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

  • Σίδερο στρογγυλό Φ8 (4 βέργες.)
  • Σίδερο στρογγυλό Φ8 STAL (4 βέργες)
  • Σωλήνας Φ34 γαλβανιζέ ενισχυμένη -6μέτρων (5 τεμ.)
  • Γωνίες σωλήνα Φ34 γαλβανιζέ (8 τεμ.)
  • Σύνδεσμοι σωλήνα Φ34 γαλβανιζέ (4 τεμ.)
  • Αρμαφλέξ για σωλήνα Φ34 (25 μέτρα)

 

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 28-02-2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 150/10485.

 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6834569..

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ