ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/03/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών (εισ. 170/12385, έως τις 05/03/2013).

 

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

  • Σωλήνας Φ18Χ2 (30m)
  • Αρμαφλεξ 9Χ18 (30m)
  • Συστολές Αμερικής ¾ Χ ½ (4τεμ)
  • Ρακόρ Φ18Χ2 αρσενικά (4 τεμ.)
  • Μουφομαστοί Φ18Χ ½ θηλυκά (4τεμ)
  • Μουφομαστοί Φ15Χ ½ θηλυκά (4τεμ)

 

 

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 05/03/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 170/12385.

 

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6834569..

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ