Μαρούσι, 19/03/2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παπαγιαννίδου   Κων/να

ΤΗΛ.: 210-6834569

                  

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

 

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στη συνεργασία μας με εταιρεία  ταχυμεταφορών (COURIER)

 ( έως  τις  29/03/2013) 

Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»   ενδιαφέρεται άμεσα  για τη συνεργασία με εταιρεία ταχυμεταφορών  για παραλαβή Δειγμάτων Νερού από τις Κολυμβητικές Δεξαμενές και παράδοσή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (2 διαδρομές εβδομαδιαίως) :

 

1η διαδρομή   – Παραλαβή επτά άδειων γυάλινων φιαλών ( βάρους 1lt    έκαστη) από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και παράδοσή τους στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α.

2η διαδρομή  – Παραλαβή επτά γεμισμένων γυάλινων  φιαλών από το Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α. και  παράδοσή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021,  έως τις  29/03/2013.

 

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834569.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                    ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ