ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20.03.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την Επισκευή Μηχανήματος του εργαστήριου DOPING (εισηγ,8578. έως 26.03.13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή δυο (2) Autosampler 7683series της AGILENT που χρησιμοποιούνται, στο εργαστήριο του DOPING :

  • S/N CN41228373 G2614A (πρόβλημα: “2 axis home failed”
  • S/N CN41228378 G2614A (πρόβλημα: “No bottle gripper”

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 26.03.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 255/8578.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ