ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                        

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                       Ανάρτητεο στο site OAKA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                                 Μαρούσι, 17 Μαϊου 2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                                       Αριθμ. Πρωτ. :  330/1766       

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                             ΑΔΑΜ: 22PROC010567338

                                                                                                                        ΑΔΑ: ΨΤΧΦ469Η3Π-ΧΔΤ

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Κατασκευή και Τοποθέτηση σε ειδικά διαμορφωμένο panel αλουμινίου, σε κλειστούς φακέλους και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 27.05.2022.

 

 

 

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει τo έργο με τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την κατασκευή και τοποθέτηση σε ειδικά διαμορφωμένο panel αλουμινίου, επιγραφής με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. διαστάσεων 380 Χ 150cm.» σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπ’αρ.22REQ010466345 28-04-2022 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
  • Την υπ’αρ. πρωτ. 25/3033/28.04.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6IZ7469H3Π-5ΑΟ).

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Αντικείμενο Έργου:

“Κατασκευή και τοποθέτηση του νέου λογοτύπου ΟΑΚΑ”

 

Το Ολυμπιακό Στάδιο επιθυμεί την προμήθεια ειδικής κατασκευής με το νέο λογότυπο του ΟΑΚΑ, η οποία θα τοποθετηθεί στο σαλόνι VIP του Κεντρικού Σταδίου.

Η κατασκευή του λογότυπου  θα γίνει με στόχο την μόνιμη προβολή του ΟΑΚΑ στον χώρο  του σαλονιού VIP.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι στιβαρή και καλαίσθητη,  να προσελκύει  το ενδιαφέρον  των επισκεπτών  και να   αναδεικνύει  το πνεύμα   σχεδιασμού του λογότυπου.

Συγκεκριμένα θα γίνει τρισδιάστατη απεικόνιση του λογότυπου και των γραμμάτων αυτού σε διαστάσεις περίπου 350Χ150 cm,  από μεμονωμένα στοιχεία αποτελούμενα  από ακρυλικό γαλακτερό στην πρόσοψη  και  πλάτη από ακρυλική πορσελάνη.  Η τοποθέτηση αυτών επί της βάσης θα γίνει με αποστάτες.  

Τα υλικά κατασκευής  θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα. 

Περιμετρικά και εσωτερικά σε διαμορφωμένη εσοχή  της πορσελάνης θα τοποθετηθεί  φωτισμός με ταινία  LED.

Επειδή ο φωτισμός θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της κατασκευής,  θα πρέπει να γίνει με ισχυρά φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης και μικρού πλάτους.

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την  όλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατασκευής που θα πρέπει να είναι αφανής και σύμφωνη με τους κανονισμούς.

Όλη η  κατασκευή θα  στηρίζεται  σε πανελ αλουμινίου ή άλλο υλικό  και θα τοποθετηθεί  σε κατακόρυφη τοιχοποιία  του σαλονιού που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει

  • Σχέδια κατόψεων, όψεων και προοπτικά από γωνίες που θα απεικονίζουν την όλη κατασκευή.
  • Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της κατασκευής.
  • Αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου,  με αναγραφή των  διαστάσεων,  περιγραφή των υλικών και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων κρίνονται  απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης .
  • Τεχνικές προδιαγραφές  των υλικών και των διακοσμητικών στοιχείων και που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή.

Τα βασικά στοιχεία που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους για την υλοποίηση του έργου  είναι τα εξής:

             Τα χρώματα του λογότυπου  σε Pantone και

             Το συγκεκριμένο  γραφιστικό του λογότυπου.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  του έργου είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  ΟΑΚΑ  (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του έργου.
  2. Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986  ότι:

“Διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία  και  εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση του έργου  που  αναφέρεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, τον  κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα “.

 

  1. Στο κατ΄αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλες  τις δαπάνες για την προμήθεια των υλικών και την εκτέλεση  των εργασιών που  αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση  και όλες  τις  απαιτούμενες μικροεργασίες, υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα κλπ, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά,  για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου. 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Το Έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα  (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€3.500,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι 4.340,00€ με ΦΠΑ)

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 27.05.2022 & ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (30.05.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο). Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 330/1766.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

 

Πληροφορίες:  

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί των Εργασιών καθώς και ενδεχόμενη επίδειξη των χώρων αρμόδια

είναι η κα. Ελένη Μαλανδράκη, τμήμα Συντήρησης – Δομικών Έργων, τηλέφωνο 210 6834773.

 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ