ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 521/4246.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 20PROC007194148

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

 

Θέμα   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την Προμηθεια   H/Y, και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου  σύμφωνα με την 521/4246 (έως 26.10.20)

           Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά Η/Υ και περιφερειακών ως ακολούθως:

 • Μονάδες βάσης Η/Υ (τεμ.1) επωνυμου κατασκευαστή (hp, dell, ….) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
  • Επεξεργαστής: intel Ι3 τουλάχιστον.
  • Μνήμη: 8GB
  • Σκληρός δίσκος: 240GB, SSD
  • Πληκτρολόγιο+ποντίκι

 

 • Πολυμηχάνημα laserjet (hp PRO M283FDW)
 • Ηχεία0 turbo-x 200
 • Αριθμομηχανή casio 8 ψηφίων MS-8OVER

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 26/10/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 27/10/2020 και ώρα 11:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 521/4246.

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ