ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 14/12/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για ανταλλακτικά ντουζιέρων στις ήδη υπάρχουσες του Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α. (εις. 898/15385, έως  τις 27/12/2018) μεταξύ (10.00-13.00)..

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

 

 

  • ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Ν.467 ΜΙΧ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο email: oakasup@otenet.grΟι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 27/12/18 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 898/15385.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση     τηλ. 210-6868451& Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ