ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου

                                                                                             Μαρούσι , 31/01/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

          

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απομάκρυνση αχρήστων υλικών από το Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης». Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την απομάκρυνση υλικών προς ανακύκλωση ή καταστροφή από τις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 7556/13.12.2017 απόφαση της 16ης συνεδρίασης του Δ.Σ του ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα:

 

ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                                   43

 

ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ                                                 61
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ                                                  55
FAX                                                             7
ΡΟΥΤΕΡ                                                      5
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ                            2
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ                                      29
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ                                         5
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ                                           2
ΣΚΑΝΕΡ                                                   3
ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ                                   1
ΜΗΧΑΝΗΜΑ DIGITAL                            1
“            “            OKI RAGE                       1
‘’           “            COMPEX DESK              1
VIDEO                                                         1
UPS                                                              2
MHXΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  
(ΡΟΛΟΪ)                                                            1
ΗΧΕΙΑ                                                  1

 

             

 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Ο.Α.Κ.Α λίστα με τα υλικά που θα κάνει ο ίδιος χρήση (επισκευή- διάθεση) ή θα παραδώσει με δικά του έξοδα σε ανακύκλωση ή ΧΥΤΑ. Για τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα, εάν δεν γίνει ίδια χρήση και πρέπει να παραδοθούν προς ανακύκλωση, ο ανάδοχος θα καταθέσει έγγραφη βεβαίωση ότι αναλαμβάνει με ίδια έξοδα και μέσα την παράδοση τους αρμοδίως. Η φόρτωση και μεταφορά από το Ο.Α.Κ.Α θα γίνει με μέσα και έξοδα του αναδόχου χωρίς επιβάρυνση του Ο.Α.Κ.Α. 

   Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το χώρο που είναι αποθηκευμένα τα υλικά προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα και στη συνέχεια μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  28/02/2018.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες για επίσκεψη του χώρου στο τηλ. 210-6868176-2106834775 

       

                                                             

                                                            ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                 ΚΩΝ/ΝΑ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ