ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 27/11/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια  και αντικατάσταση- τοποθέτηση πανιών/τεντών φυσούνας  στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»,  σύμφωνα με την αριθμ.  788/6357  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ,  έως  08/12/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια και αντικατάσταση-τοποθέτηση τριών (3) τεμαχίων πανιών-τεντών, λευκά-αδιάβροχα, διαστάσεων 5,40μ.Χ5,60μ περίπου, έκαστο τεμάχιο. Απαραίτητη επίσκεψη των ενδιαφερομένων επί τόπου για την ακριβή μέτρηση των διαστάσεων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, στο τηλ. 2106868124.

 Οι ενδιαφερόμενοι μετά την επί τόπου επίσκεψη, μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  στις 08/12/2017, στις οποίες θα αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός της εισήγησης  788/6357.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868124         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ