ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 01.04.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ουσιών, για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ,8585, έως 08.04.13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Ουσιών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 10mg 2-(1-hydroxyethyl)promazine sulfoxide (H942290)
  • 1mg Detomidine,3΄-hydroxy (H825340)
  • 1mg Lidocaine,3΄-hydroxy (H943820)
  • 1mg Mepivacaine,3΄-hydroxy (H825355)
  • 10mg Sildenafil (5435001)
  • 2,5 mg Firocoxib (TRC-F356000) Εισηγηση 332/8593

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 08.04.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 315/8585.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ