ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι 12/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια  κάδων απορριμμάτων  πλαστικούς στα σαλόνια του Κεντρικού Σταδίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»,  σύμφωνα με την αριθμ.  673/6356  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ,  έως  23/10/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια  60 τμχ.  κάδων απορριμμάτων πλαστικών για τους χώρους των σαλονιών του Κεντρικού Σταδίου και  σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αναφέρονται από το αρμόδιο τμήμα του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ στο υπ’ αρ. 673/6356 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών:

60 τμχ. των 60λίτρων πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων , Φ40Χ58cm επαγγελματικοί με αιωρούμενο καπάκι, χρώματος λευκό ή γκρί.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  23/10/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  673/6356.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868124         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ