ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  2/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή προβολέων στο γήπεδο Κ1 στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ    στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 634/17140 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  μέχρι    13/10 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην επισκευή φωτισμού προβολέων στο γήπεδο τένις Κ1 στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ   ,   σύμφωνα με το υπ’ αρ.  634/17140 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ Κ1.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ Η ΕΝΑΕΡΙΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΕΝΑΥΣΗΣ) ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Α.Κ.Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

     

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  13/10/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  634/17140.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ