ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  2/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια  υλικών φωτισμού στον πίνακα αποτελεσμάτων του Κεντρικού Σταδίου     στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 644/17144 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  μέχρι    13/10 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών φωτισμού για τον πίνακα αποτελεσμάτων του Κεντρικού σταδίου ,   σύμφωνα με το υπ’ αρ.  644/17144 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

Α. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED-SMD 70W 230V  6300K ΨΥΧΡΟ ΙΡ65 ΑΝΘΡΑΚΙ, ΤΜΧ.4.

Β. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED-SMD MINI 100W 230V 3100 ΘΕΡΜΟ ΙΡ 65 ΑΝΘΡΑΚΙ , ΤΜΧ. 1

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  13/10/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  644/17144.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ