ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  2/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια  υλικών φωτισμού για την επισκευή φωτισμού στη μαρκίζα των βοηθητικών γηπέδων Καλαθοσμαίρισης στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ    στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 643/17143 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  μέχρι    13/10 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών φωτισμού για την επισκευή του φωτισμού στη μαρκίζα των βοηθητικών γηπέδων Καλαθοσφαίρισης του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ   ,   σύμφωνα με το υπ’ αρ.  643/17143 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΒΒ 230V 50..60Hz 16A   8
2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΒΒ 230V 50..60Hz 16 A ME ΕΦΕΔΡΙΑ   4
3 ΛΑΜΠΕΣ PHILIPS MASTER COLOR CDM-TD 150W/942   15
       

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  13/10/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  643/17143.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ