ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 19 Μαίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 370/17360.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών, για την ενοικίαση 6 φιαλών εργαστηριακών αερίων (αρ.εισηγ. 370/17360, εως 02.06.17).                                  

 Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την  ενοικίαση φιαλών εργαστηριακών αερίων, για το τμήμα Ελέγχου Φαρμακοδιέργεσης  για  περίοδο δύο μηνών :

Α. Ενοικίαση 6 Φιαλών ως ακολούθως:

  • Φιάλες για Ήλιο  Ν60   50lt/200bar   (τεμ.6) 

Ο υπολογισμός του κόστους αναγόμωσης πρέπει να γίνει με τιμή αναγόμωσης /φιάλη/αέριο. Με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 εως 02.06.2017. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 370/17360. Πληροφορίες κα Μ. Τσίβου στο τηλ. 210-6868414. 

                                                              

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ