ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 04 Μαίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ. Πρωτ.:    324/7276

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αναλωσίμων,  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 7276. έως 17.05.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1 Στήλη Υγρής Χρωματογραφίας, Se Quant, Zic Hilic, 3,5μm 200 Α, 150Χ2.1

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου MERCK)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.05.17.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 324/7276.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6868410.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ