ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 21/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη συντήρηση και επισκευή  Ηλεκτρολέβητα του Κεντρικού Σταδίου στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 197/7224 εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  31/03/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στη συντήρηση-επισκευή Ηλεκτρολέβητα όπως στο υπ’ αρ. 197/7224 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, αναλυτικά περιγράφεται:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ  ACV TER 259 Kw. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

με τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως δίδονται από το τμήμα:

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ ACV TER 259 KW ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  1ου ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ   ACV TER 259 Kw .

 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ.

 

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  (REFLEX 80L)
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (3/4 ‘’)

ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.

  • ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΛΕΒΗΤΑ
  • ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ  (ΔΕΥΤΕΡΟΣ)

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ (2 τεμ)
  • ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ

Η  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ (ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ, FLOW SWITCH κλπ)

  • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

1

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  31/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  197/7224.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ