ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι 20/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια  καρτών  εισόδου των Μελών,  στα βοηθητικά γήπεδα του Ολυμπιακού Προπονητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»   σύμφωνα με την αριθμ.  200/9378 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ ,  έως  31/03/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια  2.500 τμχ. επαγωγικών καρτών των Μελών για την είσοδό τους στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ , συμβατές με τον εκτυπωτή EVOLIS PRIMACY , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 200/9378 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  31/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  200/9378.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834564.-         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ