ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 20/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη συντήρηση και επισκευή  Ηλεκτρολέβητα του Κεντρικού Σταδίου στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 194/7223 εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  31/03/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στη συντήρηση-επισκευή Ηλεκτρολέβητα όπως στο υπ’ αρ. 194/7223 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, αναλυτικά περιγράφεται:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ  ACV TER 259 Kw. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Και τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως δίδονται από το τμήμα:

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ ACV TER 259 KW

 

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΛΑΤΖΩΝ , ΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (54) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙΕΦΤΑ  (27) ΡΕΛΕ SIEMENS 3TG 1010-0AL2 4NO.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ  ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ  ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τις ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ.
 •  

                        ΑΛΛΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ FLOW SWITCH ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΡΟΥ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΒΕΙ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (REFLEX 80 L)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Κ.Λ.Π).

 

H ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ  (ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ,ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ,FLOW SWITCH κλπ)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  31/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  194/7223.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ