ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 192/17049.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑ Δέσμευσης: ΩΧ8Β469Η3Π-ΘΨY

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 17049. έως 03.04.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2κ. Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE),OASIS WCX, 1cc cartridge (30mg),  100τμχ/κουτ (cod.186002494) (τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου WATERS)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου WATERS)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 03.04.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 192/17049.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ