ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 2 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 136/17037.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑ Δέσμευσης: ΩΧ8Β469Η3Π-ΘΨΥ

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ενζύμων,  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,17037 έως 15.03.2017)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  ως αντιδραστήρια  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 3x25mL β-GLUCURONIDASE  arylsulfatase from Helix Pomatia. (cod. 10127698001)

      (τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 15.03.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 136/17037. Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6868414.

 

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ