ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 23/01/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και αντικατάσταση 5 τμχ. πηνίων των 5 ηλεκτροβανών του αντλιοστασίου του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 10/6665 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ , έως 03/02/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια και αντικατάσταση 5 τμχ. πηνίων ηλεκτροβανών , τρίοδα ορειχάλκινα 24V AC, όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. 10/6665 εισήγηση του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ και επισημαίνεται ότι αποτελούν μέρος παγίου εξοπλισμού του συστήματος άρδευσης του Κεντρικού Σταδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 03/02/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 10/6665.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834520.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ