ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 05/12/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για καυστήρες Λεβητοστασίου στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 778/4200 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 16/12/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ανταλλακτικών για καυστήρες Λεβητοστασίου στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αριθμ.778/4200 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

Προμήθεια ανταλλακτικών για καυστήρες κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (MULTIBLOCK)

ΜΕ ΤΥΠΟMBC-1200-SE-S82 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ (ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑRielloGI/EMME3000 ΚΩΔ. 3488758)

1

ΤΕΜ

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑRielloGI/EMME3000 ΚΩΔ. 3488758 – Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)

10

ΤΕΜ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑRIELLOΚΩΔ. 3003396 (ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑRielloGI/EMME3000 ΚΩΔ. 3488758)

2

ΤΕΜ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ ΑΕΡΑ ΚΩΔ. 3006594 (ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑRielloGI/EMME3000 ΚΩΔ. 3488758)

6

ΤΕΜ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 16/12/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 778/4200.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ