ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 05/12/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας μοτερ της πισίνας Ρ5 στην εγκατάσταση του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 731/7218 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 12/12/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή αντλίας μοτερ (HEAT PUMP) της πισίνας Ρ5 στην εγκατάσταση του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 731/7218 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Ρ5.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΙΚΟΣ ΒΗΛΜΑ

ΤΥΠΟΣ: ΑΚ160L.

ΙΣΧΥΣ:25HP.

ΣΤΡΟΦΕΣ:2910rpm

ΤΑΣΗ: 380V

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΤΕΡ-ΑΝΤΛΙΑΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΡΟΤΟΡΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣH ORING.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 12/12/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 731/7218.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ