ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 23/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας μοτέρ (2Α2) Λεβήτων 5-6 Λεβητοστασίου Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 733/7219 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 05/12/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή αντλίας-μοτερ (2 Α2) Λεβήτων 5-6 Λεβητοστασίου Κολυμβητηρίου, όπως ακριβώς περιγράφεται στο υπ’ αρ. 733/7219 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ- ΜΟΤΕΡ (2 Α2) ΛΕΒΗΤΩΝ 5-6 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΟΙΚΟΣ: ΒΗΛΜΑ

ΤΥΠΟΣ:ΑΚ160L –

ΙΣΧΥΣ:25HP

ΣΤΡΟΦΕΣ: 2910 rpm

ΤΑΣΗ 380 V

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΔΡΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΡΟΤΟΡΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ORING

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/12/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 733/7219.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ