ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 11/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικών

για τις κολυμβητικές δεξαμενές του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» σύμφωνα με την αρ. 713/16863 εισήγηση, έως 18/11/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια χημικών για τις κολυμβητικές δεξαμενές του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ όπως αναφέρεται στο υπ’ αρ. 713/16863 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών της εγκατάστασης :

  1. ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ συσκ.(36kg σε δοχεία) 5Χ36=180kg
  2. YΓΡΟ ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ bayrol , 50lt

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 18/11/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 713/16863.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ