ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 07/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα επισκευή ηλεκτρολέβητα του συστήματος ζεστού νερού χρήσης του Κεντρικού Σταδίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 691/7210 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 09/11/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή ηλεκτρολέβητα στο σύστημα ζεστού νερού για χρήση του Κεντρικού Σταδίου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ.691/7210 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθεια υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ

ACV TER 259 Kw .

  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΛΑΤΖΩΝ , ΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ.
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΡΕΛΕ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ Κ.Λ.Π).
  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΡΕΛΕ SIEMENS 3TG 1010-0AL2 4NO.
  • ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ.
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Κ.Λ.Π).
  • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

1

TEMAXIO

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 09/11/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 691/7210.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ