ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 11/10/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και αντικατάσταση του μηχανισμού ελέγχου της πόρτας εισόδου του εργαστηρίου ελέγχου DOPING στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και αφορά στην ασφάλεια του εργαστηρίου , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 562/7020 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α., έως 25/10/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια και αντικατάσταση του μηχανισμού ελέγχου της πόρτας εισόδου του εργαστηρίου ελέγχου DOPING . Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητη η επίσκεψη (κατόπιν ραντεβού) στο χώρο ώστε να λάβουν γνώση του υπάρχοντος μηχανισμού.

 

Σημ.: Απαιτείται η επίσκεψη των ενδιαφερόμενων κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία ( τηλ. 2106868172)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/10/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 562/7020.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ