ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 22/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή οχήματος μάρκας FORD KHO 5656 του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 548/6612 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΕΣΙΩΝ , έως 07/10/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή του οχήματος μάρκας FORD KHO 5656 ,όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ’ αρ. 548/6612 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα:

 

Επισκευή FORD ΚΗΟ5656
Ανταλλακτικά
Τακάκια – Ακρόμπαρα – Εσωμπαρα – Λαδι – Μπουζι – Φ.Α – Φανάρι Φλας Αριστερά – Φανάρι Φλας Δεξιά – Σετ Συγχρονισμού – Ζήτα Τιμονιού – Μπράτσα Καθαριστήρων – Υαλοκαθαριστήρες – Καρθρέφτης Δεξιός – Καθρέφτης Αριστερός – Φανάρι Στοπ Αριστερό – Φανάρι στοπ Δεξιό – Ελαστικά (4)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/10/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 548/6612.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868089.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ