ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 02/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία συστήματος απομακρυσμένης μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 483/6523 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 16/09/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στη δημιουργία συστήματος απομακρυσμένης μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 483/6523 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα:

1

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

COMX510 ΤΗΣ SCHNEIDER. (ΚΩΔΙΚΟΣ EΒX510)

1

TEMAXIO

 

2

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MODBAS ΣΕ ETHERNET EGX100 ΤΗΣ SCHNEIDER (ΚΩΔΙΚΟΣ EGX100MG).

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 16/09/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 483/6523.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ