ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 02/09/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εργασιών βελτίωσης της εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών Ο.Α.Κ.Α. « Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 489/7006 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α., έως 16/09/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασίων βελτίωσης της περίφραξης του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο υπ’ αρ. 489/7006. υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε:

Εργασίες βελτίωσης της περίφραξη του Μπάσκετ για την αποτροπή παράνομης εισόδου στην εγκατάσταση.

  1. Συμπλήρωση των λοξών κιγκλιδωμάτων στις γωνίες της περίφραξης με κατασκευή όμοια με την υπάρχουσα (σίδερα βαρέως τύπου ή μασίφ)
  2. Επέκταση σε ύψος των ανοιγόμενων θυρών της περίφραξης με κατασκευή όμοια με την υπάρχουσα
  3. Υπερύψωση της συρόμενης με κατασκευή όμοια με την υπάρχουσα και αντικατάσταση της κολώνας στήριξης της με τον αντίστοιχο οδηγό και ροδάκια teflon.
  4. Επισκευές και ενίσχυση των ανοιγόμενων θυρών ( μεντεσέδες, τοποθέτηση γωνιών για λουκέτα, σύρτες βαρέως τύπου στις δίφυλλες
  5. Επισκευή της περίφραξης όπου είναι απαραίτητο.

Σημ.: Απαιτείται η επίσκεψη των ενδιαφερόμενων κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 16/09/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 489/7006.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ