ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004788889

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 22/08/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης μπάρας ελέγχου εισόδου οχημάτων στην είσοδο φιλοξενουμένων του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» κατά τους αγώνες και τις εκδηλώσεις και σύμφωνα με την αριθμ. 386/5686 εισήγηση τoυ τμήμ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε , έως 29/08/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αυτόματης μπάρας ελέγχου εισόδου οχημάτων στην είσοδο φιλοξενουμένων του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΏΝ κατά τους αγώνες και τις εκδηλώσεις και συγκεκριμένα προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματης μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας με βραχίονα μήκους 6m.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης του αρμόδιου τμήματος, 386/5686.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ