ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004969211

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 22/08/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση κρυστάλλων στις φωτοσειρές του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με την αριθ. 462/7008 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δομικών Έργων , έως 05/09/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την εκτοποθέτηση κρυστάλλων διαστάσεων 146Χ46εκ. (31 τεμάχια) από τις υπό κατάργηση φωτοσειρές του Περιβάλλοντα χώρου του ΟΑΚΑ και στη συνέχεια επανατοποθέτηση τους σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ. Στα ανοίγματα που θα δημιουργηθούν κενά λόγω της αφαίρεσης των κρυστάλλων για λόγους ασφαλείας θα τοποθετηθούν τεμάχια σκληρής ξυλείας εξωτερικής χρήσεως ιδίων διαστάσεων με τα κρύσταλλα.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το χώρο και στη συνέχεια να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/09/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 462/7008.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ