ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 26/07/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια- τοποθέτηση σχαρών υπερχείλισης των κολυμβητικών δεξαμενών της εγκατάστασης του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με το υπ’ αρ. 234/5964 Yπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών της εγκατάστασης του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ , έως 5/08/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια- τοποθέτηση σχαρών υπερχείλισης των κολυμβητικών δεξαμενών της εγκατάστασης του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. ως ακολούθως:

Σχάρες υπερχείλισης κολυμβητικών δεξαμενών 50μέτρων.

  • Υψος 35mm
  • Πλάτος 380mm
  • Yλικό (ΡΡ) Προπυλένιο
  • Τύπος σχάρας: Παράλληλη τοποθέτηση ιδίου τύπου Αρσενικό-Θηλυκό.

Είναι απαραίτητο να δοθεί δείγμα για αξιολόγηση πριν την παραγγελία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 5/08/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 234/5964.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ