ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 26/07/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλιών λυμάτων (2τμχ.) στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΠΑΣΚΕΤ) στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 421/4177 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 5/08/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή αντλιών λυμάτων ( 2 τμχ.) στην εγκατάσταση του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΜΠΑΣΚΕΤ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 421/4177 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα :

Α

Επισκευή αντλιών λυμάτων 2τμχ. του Κλειστού Γυμναστηρίου Ο.Α.Κ.Α. (Μπάσκετ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μάρκα: WILO

Τύπος: TC 80 E 150/40-3-400

Ισχύς: 4,1kW

Στροφές: 2.900rpm

Οι εργασίες κατ’ ελάχιστο θα είναι:

  • Αμμοβολή
  • Περιέλιξη στάτορα αντλίας
  • Αντικατάσταση Ρουλεμάν
  • Αντικατάσταση μηχανικού στιπιοθλίπτη
  • Αντικατάσταση oring στεγανοποίησης
  • Αντικατάσταση Ελαίου ψύξης
  • Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας καλωδίου
  • Αντικατάσταση εισαγωγής τροφοδοσίας καλωδίου
  • Βαφή αντλίας
  • Αναγόμωση εδρών ρουλεμάν

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ανά εργασία. Στην περίπτωση που κατά την εξάρμωση διαπιστωθεί ότι κάποια από αυτές δεν απαιτείται δεν θα χρεωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/08/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 421/4177.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ