ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 26/07/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλιών λυμάτων του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 420/4175 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 5/08/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή αντλιών λυμάτων ( 5 τμχ.) στην εγκατάσταση του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 420/4175 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα :

Επισκευή αντλιών λυμάτων Ποδηλατοδρομίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τύπος: SEG 40.1

H max:20,7m

Qmax: 5 lit/sec

IP: 68

Ισχύς:1,2 – 1,8kW/ Αστέρας – τρίγωνο

Tριφασική/400V-3,2A

Εργασίες κατ’ ελάχιστον:

  • Αμμοβολή
  • Περιέλιξη στάτορα αντλίας
  • Αντικατάσταση Ρουλεμάν
  • Αντικατάσταση μηχανικού στιπιοθλίπτη
  • Αντικατάσταση oring στεγανοποίησης
  • Αντικατάσταση Ελαίου ψύξης
  • Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας καλωδίου
  • Αντικατάσταση εισαγωγής τροφοδοσίας καλωδίου

 

5

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ανά εργασία. Στην περίπτωση που κατά την εξάρμωση διαπιστωθεί ότι κάποια από αυτές δεν απαιτείται δεν θα χρεωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/08/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 420/4175.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ