ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 25/07/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ελαιοχρωματισμό σε διάφορες επιφάνειες στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 411/5695 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 05/08/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε εργασίες ελαιοχρωματισμού σε διάφορες επιφάνειες στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» με σκοπό τη συντήρηση αθλητικών χώρων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ.411/5695 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθεια Υλικών του αρμόδιου τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

Ελαιοχρωματισμοί σε διάφορες επιφάνειες:

  1. Τσιμεντοχρώματα 800m2 περίπου
  2. Μεταλλικές επιφάνειες λευκές στον περιβάλλοντα χώρο περίπου 150m2 περίπου
  3. Αποδυτήρια κολυμβητηρίου κίτρινες μεταλλικές επιφάνειες 100m2 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 5/08/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 411/5695.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ