ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 7/07/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ετήσιας ποσότητας χάρτου φωτοαντιγραφικού Α4 για τις ανάγκες του εργαστηρίου DOPING και των υπηρεσιών των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 366/6602 εισήγηση του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΕΣΙΩΝ , έως 21/07/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια ποσότητας χάρτου φωτοαντιγραφικού Α4 για τις ετήσιες ανάγκες του και συγκεκριμένα 100 κούτες για τις ετήσιες ανάγκες του εργαστηρίου ΝΤΟΠΙΝΓΚ και 200 κούτες για τις ετήσιες ανάγκες των υπηρεσιών των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 21/07/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 366/6602.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868089.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ